Wpływ wkładu własnego na wysokość kredytu

Wkład własny to kwota środków, którą nabywca nieruchomości, zaciągający kredyt hipoteczny, pokrywa z osobistych oszczędności. To część inwestycji, na przykład: kupna mieszkania, czy budowy domu, którą kredytobiorca finansuje własnymi środkami pieniężnymi. Wkład własny zmniejsza ryzyko banku udzielającego pożyczki mieszkaniowej.

W celu lepszego zabezpieczenia od niespłacanych rat kredytów, Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację S. Zaostrza ona kryteria przyznawania kredytów hipotecznych. Nowelizacja Rekomendacji S kończy możliwość kredytowania 100% wartości zabezpieczenia. Pojawiła się więc potrzeba posiadania wkładu własnego na wysokości:

5% wkładu własnego - od stycznia 2014 r.
10% wkładu własnego - od stycznia 2015 r.
15% wkładu własnego - od stycznia 2016 r.
20% wkładu własnego - od stycznia 2017 r.

Większość banków już dziś wymaga, aby wkład własny wynosił 20%. Niezależnie od minimalnych wymogów, jakie stawiają banki odnośnie wkładu własnego warto zadbać o jak najwyższą jego kwotę.

Wpływ wkładu własnego na wysokość kredytu

Dlaczego?

Wkład własny wpływa na wysokość marży kredytu. Banki w trakcie ustalania poziomu oprocentowania pożyczki biorą pod uwagę wskaźnik LTV (ang. Loan To Value) określający relację kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Im większy wkład własny, tym niższa kwota kredytu i niższy wskaźnik LTV. Przy niskim jego poziomie banki oferują niższą marżę kredytu, co przekłada się na mniejsze koszty związane z zaciągniętym kredytem.

Banki uzależniają wysokość oprocentowania oraz prowizji od wysokości wkładu własnego. Dlatego posiadanie własnych środków z przeznaczeniem na pokrycie części inwestycji mieszkaniowej pozwala wynegocjować korzystniejsze warunki kredytowe.

W przypadku braku wkładu własnego, bądź posiadania go, ale na poziomie niższym od kwoty wymaganej przez bank, istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki, nawet na całość inwestycji. Jednak wiąże się to z wyższymi kosztami, spowodowanymi koniecznością ubezpieczenia niskiego wkładu.

Generalnie są dwie metody pobierania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pierwsza - to podwyższenie marży kredytowej do momentu gdy stosunek zadłużenia do wartości zabezpieczenia osiągnie wymagany przez bank poziom. Druga - to jednorazowe pobranie składki za 3-5 lat z góry, w zależności od indywidualnej polityki finansowej banku.

Można zatem otrzymać kredyt na 100% wartości nieruchomości, ale trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. W wielu bankach tego typu zabezpieczenie jest uwzględniane w miesięcznej racie. Do czasu uzyskania wymaganego poziomu wkładu własnego oprocentowanie kredytu jest podwyższone i zwiększa miesięczną ratę nawet o kilkadziesiąt złotych. Na przestrzeni lat koszt niskiego wkładu własnego może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Warto zatem zadbać o odpowiednią wysokość wkładu własnego. Jeśli nie masz zgromadzonych oszczędności i mimo to planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego skontaktuj się z naszym Doradcą Finansowym. Pomoże on znaleźć najkorzystniejszą ofertę kredytu z minimalnymi kosztami niskiego wkładu. Podpowie także w jaki sposób zgromadzić wymagany wkład własny. Nie tylko oszczędzanie pozwala zgromadzić wymaganą kwotę. Jeśli chcesz poznać inne metody gromadzenia wkładu własnego koniecznie skontaktuj się z nami.