Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które cechuje zarówno wysoka kwota, jak i długi okres spłaty. Nic zatem dziwnego, że banki pożyczając nierzadko blisko milion złotych, oczekują solidnego zabezpieczenia, którym jest hipoteka. Prócz niej można się jednak także spotkać z koniecznością wykupienia dodatkowych polis, które również mają zabezpieczyć interesy banku. Jakie ubezpieczenia stosują banki w przypadku kredytów hipotecznych? Które z nich są obowiązkowe, a z których można zrezygnować? Artykuł przy współpracy z: ForumPraca.pl

Kredyt mieszkaniowy – zobowiązanie na lata

O popularności kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką na finansowanej nieruchomości mogą przemówić liczby. Tylko w okresie od czerwca 2020 do października 2021, a więc w niespełna półtora roku, banki i SKOK-i udzieliły łącznie 409 tysięcy kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę przekraczającą 126 miliardów złotych. Weźmy jednocześnie pod uwagę to, że był to okres pandemiczny, gdzie obawy i niepewność kredytobiorców zderzały się jednocześnie z historycznie niskimi stopami procentowymi, które wypchnęły tysiące Polaków wprost do banków. Tak taniego pieniądza w Polsce nie mieliśmy nigdy i wiele osób właśnie pod wpływem tego impulsu, a także panującego boomu mieszkaniowego zdecydowało się na zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w 2021 roku wyniosła już 330 tysięcy złotych, co dało około 10-procentowy wzrost rok do roku, przy czym ceny mieszkań potrafiły wzrosnąć nawet o 20 procent. Duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi widoczne jest jednak już od kilku lat, a lekkie wyhamowanie trendu widać dopiero w ostatnich tygodniach, czyli po kilkukrotnych zwyżkach stóp procentowych, na które zdecydowała się Rada Polityki Pieniężnej.

Długość okresu spłaty kredytów hipotecznych w Polsce wynosi nierzadko nawet 30 lat, co powoduje, że banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Rozliczeniowe, które także udzielają kredytów hipotecznych, oczekują różnych zabezpieczeń. Podstawowym jest oczywiście sama hipoteka, a więc ograniczone prawo rzeczowe, które nabywa wierzyciel z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Ta forma zabezpieczenia znacznie minimalizuje ryzyko inwestycyjne, jednak nie jest jedyną, z którą muszą się liczyć kredytobiorcy. Wiele instytucji finansowych oczekuje bowiem dodatkowych ubezpieczeń / polis, których koszty obciążają kredytobiorców.

Jakie ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym stosują banki?

Zasadniczo w Polsce najpopularniejszymi ubezpieczeniami przy kredytach mieszkaniowych będą:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie od utraty pracy
  • ubezpieczenie mieszkania

Niektóre z nich będą wymagane, inne są jedynie “propozycją” banku, jednak brak wykupienia któregoś, może skutkować np. wyższą prowizją.

Szukasz taniego kredytu mieszkaniowego? Bezpłatne porównanie kredytów hipoteczny na 2022 rok – sprawdź teraz.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego należy do tych, które będą wymagane, jeśli wartość wpłaty własnej kredytobiorcy jest niższa, aniżeli wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 procent nieruchomości. Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF w 2017 roku banki mogą finansować maksymalnie 80 procent wartości mieszkania lub domu bądź 90 proc., jeśli kredytobiorca wykupi dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest zatem polisą obowiązkową, z którą trzeba liczyć się, gdy nie posiadamy minimalnego wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe

Kolejnym ubezpieczeniem, które dotknie każdego kredytobiorcę, jest ubezpieczenie pomostowe. Ten szczególny rodzaj polisy zabezpiecza interesy banku jedynie czasowo, a dokładniej w okresie od dnia uruchomienia kredytu do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Jak pokazuje praktyka, okres ten wynosi ostatnio nawet kilkanaście miesięcy, a banki nie mają w tym czasie praktycznie żadnego innego zabezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej to już średnio 370 złotych miesięcznie, a Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad skróceniem okresu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym. Ekspert kredytowy Trójmiasto.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

Ten rodzaj ubezpieczenia zwykle nie jest obowiązkowy, ale potrafi mieć znaczący wpływ na wysokość pozostałych kosztów kredytu. W sytuacji, gdy kredytobiorca poniesie śmierć w czasie obowiązywania umowy kredytowej, to ubezpieczyciel weźmie na siebie obowiązek pokrycia pozostałej części zobowiązania kredytowego, do górnej granicy swojej odpowiedzialności odszkodowawczej wyznaczonej przez sumę gwarancyjną. Ubezpieczenie na życie w dużej mierze chroni spadkobierców / rodzinę kredytobiorcy.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym – Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to najczęściej wymagana przez banki polisa, z którą liczyć musi się kredytobiorca. Zabezpiecza ona jednak i jego samego i instytucję finansową na wypadek utraty wartości mieszkania czy domu np. wskutek pożaru, zalania lub innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nieruchomości jest jedną z najtańszych polis, z którymi mamy do czynienia w przypadku kredytów mieszkaniowych.

Ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania nie jest obowiązkowym rodzajem zabezpieczenia interesów banków, jednak także może mieć wpływ na inne koszty kredytu. Polega ono na tym, że jeśli kredytobiorca straci pracę lub przez jakiś czas nie będzie mógł jej wykonywać, ciężar rat kredytowych weźmie na siebie ubezpieczyciel. Zwykle dotyczy to jednak wyłącznie krótkiego okresu, jednak to, jak i koszt ubezpieczenia ustalane są indywidualnie.

Zdjęcia: Pattanaphong Khuankaew,