Program inwestycyjny "Kapitał na marzenia"

Program „Kapitał na marzenia” wchodzi w skład kompleksu programowego „Budowania Kapitału”. Ci, którzy korzystają z tej możliwości programu budowania własnych oszczędności, bardzo cenią sobie metody dokonywania niskich oraz nieregularnych wpłat. Po spytaniu o najczęstszy cel gromadzenia kapitału padały różnorodne odpowiedzi. Najczęściej wymieniano: Wyjazd dzieci na wakacje lub ferie zimowe, rodzinny urlop, marzenia niedostępne dla pozostałych członków rodziny, pojazd. Jedną z częściej powtarzających się przyczyn była także możliwość spłaty kredytów oraz zobowiązań pożyczkowych, które na przykład zaciągnięto dla dzieci lub wnuków na studia. W programie „Kapitał na marzenia” wybiera się jedną z trzech opcji produktowych. Propozycja depozytowa ma wartość 100%, depozytowo – inwestycyjna – 50%, inwestycyjna – 100%. Każda z tych możliwości daje szanse, by oszczędzać z comiesięcznymi kwotami dopłat. Początkową sumą może być już 100 złotych. Program „Kapitał na marzenia” zakłada, że na dowolny cel odkładamy od 100 do 500 złotych miesięcznie przez maksymalnie 12 lat. Według własnych gustów i preferencji wybiera się spośród lokat, lokat połączonych z funduszami inwestycyjnymi. Dozwolone jest także inwestowanie w specjalne portfele inwestycyjne będące w stanie różnorodnego zaangażowania w stosunku do funduszy akcji oraz papierów dłużnych.

Program inwestycyjny kapitał na marzenia

O programie budowania kapitału.

Inwestowanie może być umiarkowane lub dynamiczne. Lokata z programu „Kapitał na marzenia” posiada oprocentowanie na bazie rynkowej stawki WIBOR 3M. Każdy miesiąc może przyjąć maksymalnie dwie dopłaty. Wysokość zgadzać musi się z posiadanym wariantem. Jak informują doradcy finansowi, pierwsze skapitalizowanie gromadzących się odsetek ma miejsce po blisko dwóch latach, następne regulowane są już w odstępach półrocznych. Za oszczędzanie regularne Klientom przysługuje tzw. premia odsetkowa. Jej wysokość zależy od wybranego programu do oszczędzania. Jeśli lokata połączona jest z portfelem inwestycyjnym, gdzie połowa środków gromadzi się na lokacie, a druga pochłaniana jest przez portfele PKO, można stosować rozwiązanie płacenia w każdym miesiącu 200 złotych. Kwota 500 złotych jest dopuszczalna jako maksymalna. Dla wybrednych istnieje opcja wyłącznie inwestycyjna. Składki w całości inwestowane są w portfele. Programów do oszczędzania w tej dziedzinie jest 5. Odkładanie za pomocą stosowania niniejszego programu wyzwoli w wielu Klientach zdolność do regularnego oszczędzania kapitału. Trzeba jedynie w wypadku programów długoterminowych w odpowiedni sposób się motywować. Od naszego celu zależy także, czy środki zgromadzone za pomocą programu będą rosły, czy też malały. Pozytywne skojarzenia dają możliwość utrzymania dyscypliny pieniężnej.