O Programie "Budowania Kapitału"

Program Budowania Kapitału możemy podzielić na kilka odłamów. Od jego zasadniczej formy odchodzą pochodne, czyli programy Kapitał na marzenia oraz Kapitał na emeryturę. Dużą zaletą tych programów oszczędnościowych jest niezwykła elastyczność. Można odkładać już najniższe kwoty. Wejście i dołączenie się do programu tak naprawdę pokazuje nam, na ile jesteśmy oszczędni i ile w imię zgromadzenia środków jesteśmy w stanie sobie odmówić podczas codziennych zakupów, rozrywek, itp. Oszczędzanie na środki emerytalne poleca się poprzez odkładanie już 200 złotych miesięcznie. Lokaty pod względem oprocentowania mają stawkę WIBOR 3M. W programie „Kapitał na emeryturę” jest szansa nie tylko na premię odsetkową, ale dodatkowo jeszcze na premię lojalnościową. Ona także podwyższy wartość oprocentowania podstawowego. „Kapitał na emeryturę” daje możliwość oszczędzania przez 15 lat. Przez 15 lat daje się szanse na dwukrotne odnowienie umowy. Zatem łączny przedział czasowy, w którym prawa umowy będą obowiązywały może wynosić nawet do 45 lat. To bardzo długo.

Program budowanie kapitału

Oferta przedstawia szereg funduszy do dyspozycji. Z pewnością Subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i 2050 są bardzo praktyczne z tego względu, że dopasowuje się je sprawnie do wieku Klientów. Im mniej czasu do emerytury, tym mniejsze będzie zaangażowanie środków w akcje, większe natomiast w papiery dłużne, które w praktyce okazują się o wiele bardziej bezpieczne. Im więcej zadeklarujemy systematycznych wpłat, tym większą premię odsetkową uzyskamy. Gdy minie piąty rok oszczędzania, otrzymuje się dodatkową premię lojalnościową. Odsetki kapitalizują się co pół roku. Premie natomiast przyznaje się w okresach umownych przez 15 lat. Jeśli systematycznie wpłacać będziemy 500 złotych przez 15 lat, to zgromadzimy w ten sposób 90 tysięcy złotych. Dodatkowe zyski wygeneruje także wariant depozytowy, czyli 21 tysięcy, wariant depozytowo – inwestycyjny, czyli 48 tysięcy złotych oraz wariant inwestycyjny – 66 tysięcy złotych.

Program Budowania Kapitału zapoczątkowany został w momencie, gdy na rynek usług bankowych wprowadzono lokatę PKO Pierwszy Kapitał. Była ona przygotowana z myślą o wszystkich rodzicach, którym zależało na finansowym zabezpieczeniu swoich dzieci i szybko odniosła sukces na rynku produktów bankowych. Ogromne zainteresowanie ofertą sprawiło, że w naturalny sposób program został poszerzony o kompleksowe elementy. Trzeba pamiętać, że prawidłowo obrany cel jest już połową sukcesu w całym procesie oszczędzania. Potem wystarczy być tylko konsekwentnym i nierozrzutnym.