Jaki kredyt dla firmy

Jaki kredyt dla firmy wybrać?

Jaki kredyt dla firmy wybrać?

Od tego, czy firma posiada dostęp o zewnętrznych źródeł finansowania, zależy, czy będzie w stanie konkurować na coraz ciaśniejszym rynku. Wielu przedsiębiorców z różnych branż wykorzystuje w tym celu kredyty bankowe, a tych – o czym za chwilę się przekonasz – do wyboru jest kilka. Co je cechuje? Na który z nich się zdecydować? Jaki kredyt firmowy wybrać?

Sprawdź również: Thor Kunstschmiede – zäune, zaunelemente, metallzaune, gartenzaun aus Polen

Finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa

Każdorazowo, gdy używamy określenia “finansowanie zewnętrzne” mamy na myśli sięganie przez przedsiębiorcę po środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż te, które są w obrocie wewnętrznym działalności. Nie są to bowiem pieniądze zlokalizowane ani na firmowym rachunku, ani rachunkach oszczędnościowych, kapitale zapasowym. Nie jest to także gotówka trzymana w sejfie. Finansowanie zewnętrzne polega bowiem na “zdobyciu” środków ze źródeł niezwiązanych z danym przedsiębiorstwem. 

Zaliczyć do nich można m.in. dotacje unijne, granty czy właśnie kredyty bankowe, które są przedmiotem dzisiejszego wpisu. Kredyt bankowy pozwala zarówno na finansowanie bieżącej działalności, jak i poczynienie pewnych inwestycji, a więc sfinansowanie przyszłości przedsiębiorstwa. W polskiej bankowości mamy do czynienia z różnymi rodzajami kredytów firmowych, a duże firmy mogą dowolnie kształtować warunki zawieranych z bankami umów.

Kredyt dla firmy. Ekspert kredytowy Trójmiasto.

Niektóre z instytucji finansowych są w stanie stworzyć dedykowany produkt finansowy pod konkretną firmę, ale jest to przeznaczone dla naprawdę sporych graczy. Mniejsze i średnie podmioty muszą zwykle korzystać z tych rozwiązań, które adresowane są do większości firm. Od tego, na który rodzaj finansowania zewnętrznego zdecyduje się dane przedsiębiorstwo, zależy powodzenie inwestycji, a także dostępność oraz wysokość kosztów kredytu. I odwrotnie. Nie każdy produkt finansowy można bowiem wykorzystać na każdy obrany przez firmę cel, o czym za chwilę.

Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

Przedsiębiorcy poszukujący finansowania zewnętrznego w polskiej bankowości mają do wyboru kilka rodzajów kredytów przeznaczonych dla firm. Mogą nosić różne nazwy, jednak nawet jeśli są reklamowane, jako “nowość” zwykle opierają się na podstawowych produktach. Do najpopularniejszych rodzajów kredytów firmowych zaliczyć można:

Większość z nich to kredyty celowe, a więc takie, które muszą zostać przeznaczone na określony w umowie cel. Banki niechętnie udzielają firmom finansowania “na konsumpcję”. Byłoby to bowiem całkowicie nierozsądne. Znakomita część pozostałych kredytów, które można czasem spotkać w ofertach banków, to zwykle “mieszanki” kilku z powyższych, co pozwala na dostosowanie finansowania pod konkretne przedsiębiorstwo. Podobnie jest zresztą z kredytami udzielanymi konsumentom. Im wyższa wartość finansowania, tym bardziej bank może się dostosować i swobodnie kształtować warunki finansowania.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla firmy może przyjąć kilka form, jednak do najczęściej stosowanych zaliczyć można kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, z którego środki przeznaczyć można na każdy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą cel oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

W przypadku tego drugiego dość często finansowane są określone w umowie cele, jednak wiele zależy od warunków umowy. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym możliwe jest nawet na podstawie samych obrotów, co powoduje, że przedsiębiorcy często sięgają po tę formę finansowania przedsiębiorstwa. Łatwa dostępność oraz niskie koszty kredytu obrotowego i możliwość przeznaczenia środków na bieżącą działalność, są największą zaletą tego rodzaju finansowania zewnętrznego.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest doskonałą formą finansowania nowego przedsięwzięcia. Już sama nazwa świadczy o tym, że środki przeznaczane są na określoną w umowie inwestycję. Jest to zatem doskonały przykład typowego kredytu celowego. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny, należy wykazać się sporą zdolnością kredytową, która będzie badana na podstawie dokumentów finansowych firmy. Zwykle wymagany będzie także solidny biznesplan. Kredytem inwestycyjnym można sfinansować praktycznie każdą inwestycję, jednak to, czy dana instytucja będzie skłonna go udzielić, zależy wyłącznie od niej.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny dla firm pozwala na sfinansowanie inwestycji, którą może być zakup nieruchomości. Warto podkreślić, że kredyty hipoteczne nie są bowiem przeznaczone wyłącznie dla konsumentów i z powodzeniem sięgają po nie także przedsiębiorcy. Kredyt celowy na zakup nieruchomości wiąże się z ustanowieniem na niej hipoteki i stosownym wpisie do księgi wieczystej. Kredytem hipotecznym sfinansować można m.in. biura, lokale użytkowe i inne obiekty, na których można dokonać zabezpieczenia w formie hipoteki. Wymagana będzie zatem księga wieczysta nieruchomości.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy jest kredytem udzielanym wyłącznie pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo otrzymało dotację (np. unijną), której wypłata uzależniona jest od ukończenia inwestycji. Środki pochodzące z kredytu pomostowego mogą pomóc w zakończeniu projektu, a następnie instytucja udzielająca dotacji zrefunduje kredyt pomostowy.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny dla firm jest analogią tego, z czym mają do czynienia osoby fizyczne chcące połączyć kilka zobowiązań w jedno. Bank udzielający kredytu konsolidacyjnego, spłaci zobowiązania firmy zaciągnięte w innych bankach, a przedsiębiorcy pozostanie do spłaty tylko jeden kredyt, często rozłożony na dłuższy okres spłaty. Pozwoli to na zmniejszenie miesięcznej raty, a także nierzadko zmniejszenie ilości kosztów pozostałych kredytów.

Poszukujesz finansowania dla firmy? W znalezieniu najtańszego kredytu firmowego pomoże doświadczony i niezależny ekspert kredytowy.

Zdjęcia: utah778, nd3000 via Canva.

Przy współpracy z portalem: https://okbr.pl/