Zanim zaczniesz inwestować

Zanim zacznie się inwestować w jakiekolwiek fundusze, trzeba rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”. Trzeba uwzględnić fakt, na jaki zysk dzięki naszym działaniom liczymy i w jak krótkim bądź długim czasie chcemy go osiągnąć. Pojawia się także pojęcie ryzyka. Trzeba zadać sobie pytanie, jakiego stopnia ryzyko jest dla nas dopuszczalne i akceptowalne? Kolejny punkt to fachowe zaczerpnięcie wiedzy pozwalającej nam na sprawne i bezbłędne poruszanie się w temacie inwestycji. Pakiet Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KIID) daje pełen obraz wyników oraz historii notowań. Należy mieć także rozeznanie w terminach planowanych inwestycji. Sprawdzanie rekomendowanych okresów dla danej inwestycji daje spokój i pewność właściwie podejmowanych kroków. Lokowanie środków kapitałowych w fundusze wiąże się z propozycjami średniego i długoterminowego oszczędzania. Na wybór funduszy ma wpływ także ich rodzaj. Mogą być pod tym względem agresywne, bezpieczne lub mieszane. Także portfele inwestycyjne mogą posiadać kilka odłamów (agresywne, konserwatywne, neutralne).

Zanim zaczniesz inwestować

Zjawisko otwartych funduszy inwestycyjnych wiąże się z lokowaniem środków za pomocą akcji, obligacji, bonów skarbowych. Najbardziej niepewnym nośnikiem są akcje. Im większy odnotujemy udział w portfelu wybranego funduszu, tym ryzyko będzie bardziej rosło, tym bardziej, jeśli zależy nam na lokowaniu pieniędzy w krótkim terminie. Rynek w trosce o bezpieczeństwoinwestycji przygotował szereg tzw. „funduszy parasolowych”. Mają postać zwykłych funduszy, dodatkowo podzielonych na subfundusze, gdzie każde obowiązywać będzie inna polityka inwestowania. Dzięki temu można łatwo równoważyć bilanse zysków oraz strat w obrębie jednego funduszu i będzie to przekładało się na osiąganie korzyści podatkowych. Jeśli przenosić będziemy środki pomiędzy subfunduszami, nie poniesiemy za to dodatkowych opłat, albo zapłacimy mniej, niż za operacje dokonywane między funduszami standardowymi.

PKO TFI Fundusz Parasolowy pochwalić się może 20 funduszami w ofercie. Charakteryzuje je różnorodna metoda polityki inwestycyjnej z dużym ryzykiem, a także kupowanie akcji małych i średnich spółek, także bezpiecznych, w postaci obligacji lub skarbowych bonów. Jako przykład posłużyć może Subfundusz PKO Skarbowy Plus, dzięki któremu łatwo inwestuje się w zakresie działalności Skarbu Państwa lub NBP. Inne fundusze potrafią prowadzić mieszaną i agresywną politykę inwestycyjną. Wykorzystują one relacje posiadanych portfeli papierów wartościowych. Tu należy wymienić PKO Stabilnego Wzrostu oraz PKO Strategicznej Alokacji. Samo inwestowanie w fundusze na początek nie wymaga zbyt wielkiego kapitału. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z portfeli inwestycyjnych – tutaj wyłożyć trzeba nieco więcej. Na początek przyzwoitą sumą są 2 tysiące złotych, kolejne wpłaty o minimalnej wartości 500 zł.

[kkstarratings]