Wgląd w konto ZUS

Jeśli ktoś z Klientów chce posiadać możliwość wglądu w konto ubezpieczeniowe ZUS oraz na bieżąco korzystać z niego, może to robić bez problemu, prosto i szybko. Wystarczy jedynie zalogować się na portal pue.zus.pl Dzięki temu ukaże się przed nami okno zawierające podręczne menu, praktycznie podzielone na tematyki zakładek. Znajdują się tam zakładki: danych, ubezpieczeń oraz płatników, podstawy i składki oraz subkonto. Podczas przeglądania danych osoba ubezpieczona ma za obowiązek zwracać uwagę na poprawne dane identyfikacyjne, ewidencyjne, a także adresowe. Na bieżąco sprawdza się, czy nasze nazwisko figuruje jako ubezpieczone, tzn. czy na koncie znaleźć można informacje o naszych zgłoszeniach do ubezpieczeń oraz czy płatnik w postaci pracodawcy regularnie odprowadza za nas składki w takiej wysokości, jaka jest pożądana. To w interesie osoby ubezpieczonej istnieje konieczność, by składki były wprost proporcjonalne pod względem wartości do faktycznie otrzymywanego wynagrodzenia. Jeżeli osoba pracująca spełniała się zawodowo przed rokiem 1999, to musi zorientować się, czy został naliczony kapitał po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jeśli nie zostało to zrobione – trzeba zrealizować ten punkt najszybciej, jak to tylko możliwe. Dokument zaświadcza o wartości zarobków przed rokiem 1999.

Wgląd w konto ZUS

Każdego roku ZUS przekazuje informację dotyczącą stanu konta ubezpieczonego w ZUS-ie za dany rok dla wszystkich ubezpieczonych, którzy urodzili się po dacie 31 grudnia 1948 roku. Informacja ta zawiera szereg danych dotyczących wartości zwaloryzowanego kapitału początkowego, ale tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona składała wniosek o jego obliczenie, wartości hipotetycznej emerytury dla ubezpieczonych, którzy w dniu 31 grudnia wybranego roku ukończyli 35 lat, wartości składek dla ubezpieczenia emerytalnego podzielonego w systemie miesięcznym (wyłączając składki podlegające odprowadzeniu do otwartych funduszy emerytalnych i poddanych ewidencji na subkontach) za czas 12 miesięcy wedle realiów na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dowiedzieć można się także wiele na temat należnych i odprowadzanych składek w kierunku otwartych funduszy emerytalnych.

Jeśli osoba ubezpieczona posiada charakter pracownika, zleceniobiorcy, to wartość ubezpieczenia zdrowotnego stanie się dla niego obowiązkiem i zostanie on zgłoszony za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli nie posiada się tytułu, by się obowiązkowo ubezpieczyć zdrowotnie – można ubezpieczyć się dobrowolnie. Takie sprawy załatwia się w określonym i odpowiednim dla miejsca zamieszkania pracownika oddziale NFZ. Osoba posiadająca status pracownika ma za obowiązek zgłosić się za pośrednictwem pracodawcy. Pracownik z kolei zgłasza wszystkich swoich bliskich (dzieci, małżonek, żona).