Szybkie uzyskanie karty kredytowej

W wielu osobach pojęcie „kredytu”, pożyczki czy kredytu hipotecznego wywołuje leki wiążące się ze strachem przed spłacaniem dużych odsetek, spiralami zadłużeń, itd. To mylny pogląd, zwłaszcza, jeśli mówimy teraz o kartach kredytowych. Posiadanie karty kredytowej może dawać osobom w każdym wieku szereg wymiernych korzyści. Można odczuwać te korzyści w wielu sytuacjach codziennych, np., gdy dokonujemy codziennych zakupów, a nie chce się nam wypłacać pieniędzy z konta. Pieniądze z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego przelać można na rachunek oszczędnościowy, by przynosiły zysk. „Kredytówka” umożliwia płacenie właściwie wszędzie i nie trzeba drżeć o wysokość kosztów tych operacji. Obejmuje ją okres bezodsetkowy. Przykładem korzystnej oferty z tej dziedziny może być Przejrzysta Karta Kredytowa PKO Visa.

Szybkie uzyskanie karty kredytowej

Tu okres bezodsetkowy wynosi aż 55 dni maksymalnie. Znaczy, to że Użytkownik karty ma prawie 2 miesiące na korzystanie z otrzymanego limitu płatniczego bez konieczności płacenia dodatkowych kosztów. Kiedy upłynie karencja, przed terminem wystarczy wypłacić kwotę znajdująca się na koncie oszczędnościowym, dzięki której uda się spłacić zadłużenie. To schematyczne działanie powtarzać można co miesiąc, w zależności od tego, czy korzystać będziemy z karty regularnie, czy tez mniej. W praktyce może to wyglądać tak, iż w momencie zapłaty kartą za kupienie pierwszego dnia 31 – dniowego cyklu rozliczeniowego 1000 złotych, to regulując spłatę zadłużenia 24. dnia po jego skończeniu mamy dodatkowy zysk w kwocie ponad 18 złotych. Tyle właśnie wynoszą odsetki za 55 dni od powyższej kwoty.. Mylne jest myślenie, że karta kredytowa głównie ma służyć do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Ten rodzaj operacji finansowej nie posiada okresu bezodsetkowego. Tutaj odsetki nalicza się od dnia wypłacenia pieniędzy. Dodatkowo obciążenie to ma także prowizję. Im bardziej intensywnie Klient korzystać będzie ze swojej karty kredytowej, tym mniej zapłaci za jej użytkowanie, a czasami nawet wcale. Posiadacze kart kredytowych mogą korzystać z rabatów oraz ofert w ramach Oferty Visa. Karta PKO VITAY umożliwia wzięcie uczestnictwa w programach lojalnościowych PKN Orlen. Operacje z dziedziny bezgotówkowych mające miejsce w kraju zdobywają premiowane punkty. Przykładowo 2 złote zapłacone za pomocą karty to przeliczenie na 1 punkt VITAY Z programu lojalnościowego. Transakcje z partnerami programów także przynoszą dodatkowe profity.

Dzięki karcie kredytowej łatwiej kontroluje się domowe wydatki. Dysponując określonym limitem do wykorzystania, mamy większą świadomość posiadanego pola działania, a każdego miesiąca dokonywana analiza pokazuje nam, w jaki sposób zaoszczędzić możemy jeszcze bardziej.