Obligacje z zyskiem

Obligacje skarbowe w porównaniu z innymi funduszami inwestycyjnymi okazują się jedną z najprostszych, najbezpieczniejszych i najbardziej zyskownych form lokowania pieniędzy. To nic innego, jak dłużne papiery wartościowe, za których emitowanie odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Minimalną kwotą, jaką poświęcić można na inwestycje za pomocą obligacji jest już suma 100 złotych. Obecnie rynek pierwotny posiada stałą ofertę dostępnych czterech rodzajów obligacji detalicznych. Pierwszym typem są obligacje oszczędnościowe, dwuletnie, zawierające też stałe oprocentowanie. Kolejne, trzyletnie obligacje skarbowe charakteryzują się zmienną stopą procentową, opartą na współczynniku WIBOR 6M. Następne, obligacje czteroletnie, indeksowane, charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem. Oparte jest ono na poziomie inflacji dotyczącej danego roku. Znaczenie ma tu także marża odsetkowa, dająca posiadaczowi obligacji gwarancję, że wzrost inwestycyjny zawsze przewyższy inflację. Najdłuższym okresowo typem obligacji są obligacje emerytalne, dziesięcioletnie. Mają także zmienne oprocentowanie, zależne od marży odsetkowej oraz inflacji. Istnieje tutaj roczna kapitalizacja odsetek.

Obligacje z zyskiem

Wszystkie typy obligacji przedstawionych powyżej nabyć można w 38 punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Zaprasza ponad 1200 oddziałów Banku. Dla bardziej leniwych istnieje także możliwość nabycia obligacji za pośrednictwem Internetu. Aktualny stan oprocentowania zawsze udaje się sprawdzić na stronie obligacjeskarbowe.pl. Dopuszczalne jest sprzedanie obligacji jeszcze przed upływającym terminem. Umożliwia to przedterminowy wykup przez Skarb Państwa. Zbycie jest możliwe dzięki umowom sprzedaży lub darowizny. Można je zamienić w potrzebie na obligacje z nowej emisji, poprzez korzystanie z cen zamian niższych od cen sprzedażowych. Te wszystkie cechy charakterystyczne przyczyniają się do tego, że przez tyle lat powodzenie obligacji Skarbu Państwa nie maleje. Dywersyfikacja portfela pozwala na odkładanie i pomnażanie kapitału na różne sposoby.

Dla wszystkich pragnących nieco bliżej zaznajomić się z tematem, a nie posiadających na tyle dostatecznej wiedzy, by zacząć inwestować w obligacje bez obaw, polecamy stronę obligacjeskarbowe.pl. Liczne zakładki pozwolą na szybkie i sprawne zasięgnięcie informacji i przyjrzenie się z bliska aktualnym ofertom. Centrum kontaktu stanowi infolinia, gdzie specjaliści szczegółowo tłumacza wszelkie zawiłości związane z bankami oraz ich działaniem w kwestii obligacji. Każdy typ obligacji został tu przedstawiony z niezwykłą dbałością o szczegóły. Rozkład punktów sprzedaży na całej mapie Polski będzie sporym ułatwieniem dla wszystkich, którzy w temacie zakupu obligacji ciągle się wahają. Wystarczy w paskach wyszukiwarek umieścić dane lokalizacji banków.