Lokaty dewizowe, czyli zarabiamy na walutach

Lokaty dewizowe nazywane są inaczej walutowymi. Nadal można uznać je za popularne, pomimo tego, że nie można ich zaliczyć do nader opłacalnych inwestycji. Postaramy się wyjaśnić pokrótce, dlaczego mimo nieprzynoszenia korzyści wciąż cieszą się tak sporym zainteresowaniem. Wiele lat większa część społeczeństwa zgodnie uważała, że najkorzystniejsza forma brania kredytów hipotecznych to pożyczka we frankach szwajcarskich. Przez ten pogląd wielu uważa, że inwestycje oszczędnościowe oraz kredytowe zawarte w walucie innej, niż polska będą w dalszym ciągu wypadały na korzyść, a gwałtowny ruch kursów pozwoli efektownie na tych walutach się dorabiać. Jeśli gromadzi się kapitał w walucie euro, dolarach, funtach lub frankach, trzeba liczyć się z tym, że dewizy staną się docelowym środkiem płatniczym. Dewizy to inaczej dokumenty stanowiące środek płatniczy w obcej walucie.

Lokaty dewizowe

Lokaty walutowe mają określony termin ważności. Oprocentowanie jest wynikiem rynkowych wartości stóp procentowych, odpowiednich dla danego kraju. Pojawia się tu pojęcie ryzyka walutowego i nie da się go zredukować do zera, jak chcieliby niektórzy. Przedsięwzięcia finansowe tego typu przewiduje się z korzyściami przede wszystkim dla banków poprzez mechanizm działania spreadu walutowego

Dziś dewizy znaleźć można nadal w polskich bankach, ale tylko tych popularnych i najbardziej dla klientów bezpiecznych. Waluta franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego jest tu jednak zdecydowaną rzadkością w stosunku do pozostałych. Lokaty walutowe mają niższe oprocentowanie od tych wykupionych w złotówkach. Wartość oprocentowania nie przewyższy 1,5%, czyli na wielkie zyski nie ma co liczyć.

Jakby tego było mało – odlicza się także podatek i koszty wymiany obcej waluty na polski złoty. Spread walutowy pochłonąć potrafi nawet kilkanaście groszy od każdej jednostki z obcej waluty. Zysk w teorii, który wynikać będzie z odsetek zostanie zmniejszony do wartości niewartej głębszych refleksji. Jeśli chcemy założyć lokatę dewizową za pomocą polskiej waluty, to bank będzie sprzedawał obcą walutę wedle własnego kursu sprzedażowego, by po skończonym okresie ważności lokaty wykupić ją także na własnych zasadach kursów. W takim wypadku nie ma co marzyć o większej opłacalności tych lokat.

Dla posiadaczy obcych walut obowiązek stanowi ich sprzedaż oraz ulokowanie zarobionych kwot na lokatach w złotych. Warto przyjrzeć się ofertom kantorów internetowych, gdzie przy wyższych kwotach zysk daje o sobie znać, a straty nie są aż tak bardzo dotkliwe.

Telefon: +48 533 88 78 78