Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym a linia kredytowa

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym a linia kredytowa. Jaka jest różnica?

Kredyt obrotowy dla firm może być zarówno doskonałą formą finansowania bieżących kosztów prowadzenia działalności, ale także zapleczem finansowym czy nawet instrumentem inwestycyjnym. W ofertach banków dostępne są w większości przypadków dwa warianty kredytów obrotowych, a różnice między nimi wskażemy w dzisiejszym wpisie.

Kredyt obrotowy dla firm

Zacznijmy od tego, że praktycznie każda firma potrzebuje czasem dodatkowego zastrzyku gotówki. Nie zawsze podyktowane jest to zatorami płatniczymi, ale chociażby chęcią dokonania szybkiej inwestycji, która może wymagać dodatkowego finansowania. Każdorazowe odwiedzanie banku w celu zaciągnięcia nowego, często krótkoterminowego zobowiązania, dla wielu przedsiębiorców może być kłopotliwe. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem będzie właśnie kredyt obrotowy lub uruchomiona linia kredytowa.

Warto dodać, że w przypadku pierwszej z form tego popularnego instrumentu finansowego, daje on także pewne poczucie bezpieczeństwa, ale o tym za chwilę.

Warto zauważyć, że wymieniliśmy powyżej dwie formy kredytów obrotowych, które różnią się nie tylko nazewnictwem, ale także przeznaczeniem (lub jego brakiem), a także kosztami. Obie charakteryzuje jednak jedno, mają – a przynajmniej powinny – poprawiać płynność finansową danego przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Pierwszym z wariantów kredytu obrotowego jest kredyt w rachunku bieżącym, czyli takim, na który wpływają środki od kontrahentów i z którego wychodzą płatności za usługi i/lub towary. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla firm zasadniczo nie różni się niczym od kredytu odnawialnego, który znamy z ofert kierowanych do konsumentów.

Polega on na tym, że bank na podstawie obrotów na rachunku bieżącym jest w stanie zaoferować nam pewien limit, którym możemy się posiłkować w dowolnym momencie. Określić to możemy, jako “pogłębienie studni”, a całość zbliżona jest (tylko obrazowo) do przestarzałego w terminologii debetu. Gdy środki zgromadzone na rachunku wyczerpią się, możemy korzystać z limitu, który otrzymaliśmy od banku. Co istotne nie trzeba w tym celu każdorazowo podpisywać nowej umowy kredytowej. Wystarczy zawarcie jednej na określony czas.

Pieniądze z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym można wykorzystać na wszelkie opłaty związane z bieżącą działalnością firmy. Mogą to być zatem wynagrodzenia, faktury, składki ZUS, podatki. W praktyce większość banków nie weryfikuje tego, na co realnie zostały wykorzystane środki przyznane w ramach limitu odnawialnego, a określenie “w ramach prowadzonej działalności” jest niezwykle elastyczne.

Jedną z największych zalet kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest jego stosunkowo niski koszt. Wynika to z faktu, że odsetki płacone są wyłącznie od wykorzystanej kwoty proporcjonalnie do okresu jej spłaty. Jeśli zatem bank udzieli naszej firmie 100 tys. kredytu obrotowego, a my wykorzystamy jedynie 10 tys. i to tylko przez okres np. 3 miesięcy, to właśnie od tej kwoty będzie liczone oprocentowanie. W tym miejscu musimy zaznaczyć, że kredyt obrotowy, podobnie, jak kredyt odnawialny nie są spłacane w ratach. Nawet jesli wykorzystamy cały przyznany limit, możemy spłacać go w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie. Pamiętajmy jednak, że przez cały czas, gdy korzystamy z tych środków, bank nalicza odsetki. Im szybciej zwrócimy całość, tym mniejszy koszt kredytu.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Drugą formą kredytu obrotowego dla firm jest kredyt w rachunku kredytowym. Podstawową różnicą pomiędzy nim, a wyżej omawianą “obrotówką” jest to, że środki przyznane przez bank nie są udostępniane w rachunku bieżącym, a odrębnym rachunku kredytowym.

Prócz tego, pieniądze przyznane w limicie kredytowym zwykle muszą być wykorzystane na określone w umowie cele. Nie mamy zatem możliwości posiłkowania się nimi dowolnie, jak w przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Mogą to być co prawda np. inwestycje, regulowanie zobowiązań, a nawet uzupełnienie gotówki w kasie, jednak musi być to zawarte w umowie kredytowej.

Kolejną różnicą jest sposób spłaty kredytu w rachunku kredytowym. Zobowiązanie może być regulowane jednorazowo lub w stałych ratach (miesięcznych, kwartalnych).

W przypadku tej formy kredytu obrotowego nie mamy możliwości jej odnowienia, a tym samym wydłużenia terminu spłaty. Kredyt w rachunku bieżącym zwykle daje taką możliwość. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że z uwagi na to, iż środki udostępnione są na odrębnym koncie, to bank w prosty sposób może zweryfikować, na co zostały przeznaczone. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym jest to niezwykle trudne.

Musimy pamiętać, że prócz samego oprocentowania kredytu obrotowego, bez względu na to, którą formę wybierzemy, będzie ona obłożona kosztem w postaci prowizji banku. Ta wynieść może od jednego, do nawet czterech procent kwoty kredytu.

Przed wyborem jednego z wielu dostępnych dla przedsiębiorców produktów finansowych zawsze warto wcześniej skontaktować się z profesjonalnym ekspertem kredytowym, który dzięki współpracy z wieloma bankami w Polsce, jest w stanie znaleźć najlepszą dla danej firmy ofertę kredytową.

Zdjęcie główne: olia danilevich z Pexels