Kredyt hipoteczny Jaki rodzaj umowy

Kredyt hipoteczny. Jaki rodzaj umowy?

Kredyt hipoteczny. Jaki rodzaj umowy?

Rozważając zakup mieszkania poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto uprzednio się do tego dobrze przygotować. Banki zwracają uwagę na wiele czynników przed udzieleniem wielotysięcznego finansowania z okresem spłaty sięgającym nierzadko nawet 30 lat. Kredytobiorcy muszą spełnić szereg warunków, którymi są m.in. odpowiednia historia, a także zdolność kredytowa. Tę ostatnią instytucje finansowe obliczają m.in. na podstawie średniomiesięcznych dochodów i obciążenia wydatkami. Im mniej stałych kosztów oraz im większe dochody, tym większa szansa na kredyt mieszkaniowy. Nie bez znaczenia pozostaje także sama forma zatrudnienia, a dokładnie umowa, na podstawie której wykonujemy pracę.

Kredyt hipoteczny a umowa o pracę

Myśląc o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, w najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Na tę formę zatrudnienia banki patrzą bowiem najprzychylniej. Wynika to z faktu, iż umowa o pracę podlega bezpośrednio pod kodeks pracy, przez co jest nieco stabilniejsza niż np. umowy cywilnoprawne. Już samo jej zawarcie z pracownikiem świadczyć może o zaangażowaniu pracodawcy, jak i samego pracownika. Wynagrodzenie z umowy o pracę jest także bardzo przejrzyste, dzięki czemu banki mogą w prosty sposób zweryfikować wysokość średniomiesięcznych dochodów, jak i długość trwania tego stosunku pracy.

W większości instytucji udzielających kredytów hipotecznych, aby móc starać się o kredyt na mieszkanie wystarczy umowa o pracę podpisana na 3 miesiące wstecz przed złożeniem wniosku. Nie bez znaczenia pozostaje jednak kwestia okresu, na jaki została ona zawarta. Najdogodniejszym będzie oczywiście czas nieokreślony, jednak oznaczenie czasu trwania umowy o pracę nie przekreśla szans na kredyt hipoteczny. Banki zwrócą bowiem uwagę m.in. na zajmowane stanowisko, ogólny staż pracy, popyt na pracowników wykonujących dane obowiązki, itd. Nawet jeśli umowa o pracę została zawarta na okres tylko 12 miesięcy, mamy zatem szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego. Wszystko zależy jednak przede wszystkim od polityki banku.

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny

Umowy cywilnoprawne jeszcze do niedawna uchodziły za ten rodzaj kontraktów, które uniemożliwiały zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Do dziś krąży przekonanie, że np. umowa zlecenie nie daje żadnej gwarancji zatrudnienia. Nic bardziej mylnego. Wiele osób w kraju od kilku, a nawet kilkunastu lat wykonuje obowiązki często na rzecz jednego zleceniodawcy, właśnie na umowę zlecenie. Jest ona po prostu często znacznie wygodniejsza dla samego pracodawcy, ale także zleceniobiorcy.

Przy umowie zlecenie banki także nie robią większych problemów z udzieleniem kredytu hipotecznego, jednak starając się o niego, musimy wziąć pod uwagę, że wiele z instytucji może oczekiwać nieco większej ilości dokumentów, niż w przypadku umowy o pracę. W tej poprzedniej często wystarczy samo potwierdzenie zatrudnienia i oświadczenie o wysokości dochodów. Przy umowie zlecenie może być potrzebny także wyciąg z konta za ostatnie 12 miesięcy, ale także zeszłoroczne zeznanie podatkowe, które potwierdzi, że otrzymywaliśmy dochód z tego tytułu. Zdolność kredytową przy umowie zlecenie każdy bank określi wg. własnych schematów, jednak w większości przypadków różnice będą niewielkie.

W 2021 roku na umowę zlecenie o kredyt hipoteczny mogliśmy wnioskować m.in. w PKO Banku Polskim, Banku Millennium, Getin Banku, Citi Handlowym, BOŚ Banku, Santander Consumer Banku, ale musimy pamiętać, że oferty instytucji kredytowych zmieniają się niezwykle dynamicznie, więc najlepiej skorzystać z usług niezależnego eksperta kredytowego, który posiada dostęp do aktualnych ofert kredytowych wielu instytucji.

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny

Umowa o dzieło także nie jest przeszkodą w zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jednak jest ona “najmniej atrakcyjna” dla większości banków. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jej charakter nie pozwala określić realnego stosunku pracy powtarzalnej. Co prawda umowa o dzieło może zostać podpisywana np. co kwartał lub co miesiąc, a nawet raz na kilka lat, jednak już samo to komplikuje nieco możliwości weryfikacji miesięcznych dochodów. Analitycy bankowi przy umowie o dzieło, będą musieli wyliczyć zatem średnią miesięczną na podstawie rocznego dochodu. W większości banków, aby wnioskować o kredyt hipoteczny na podstawie umowy o dzieło, będziemy musieli przedłożyć podobne dokumenty, co w przypadku umowy zlecenie, czyli wyciąg z rachunki, PIT za zeszły rok, a także kopię umowy.

Długość wykonywania dzieła (świadczenia usług na rzecz podmiotu) zależy wyłącznie od polityki banku. Zwykle jest to jednak 6 lub 12 miesięcy. W 2021 roku kredytów hipotecznych na podstawie umowy o dzieło udzielały m.in. PKO BP, Bank Millennium, PEKAO SA, mBank, Alior Bank, Credit Agricole, Citi Handlowy.

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Nieco restrykcyjnej podczas rozpatrywania wniosków o kredyt hipoteczny banki patrzą na osoby prowadzące działalności gospodarcze. Wiążą się one bowiem z nieco większym ryzykiem, a za naszym dochodem nie stoi żadna instytucja, prócz nas samych. Średnim, minimalnym okresem prowadzenia działalności w większości przypadków są 24 miesiące.

Niezbędne dokumenty zależą przede wszystkim od formy rozliczeń z fiskusem, a najkorzystniejsze będą tzw. zasady ogólne. Banki najchętniej patrzą na te działalności, które zostały założone na potrzeby wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy. Analitycy potraktują je bowiem, jako “przedłużenie’ poprzedniej np. umowy o pracę. W Polsce bardzo wiele osób założyło działalności gospodarcze wyłącznie w tym celu i zwykle nie miały problemu z otrzymaniem kredytu hipotecznego. Ważne jest, aby działalność gospodarcza nie posiadała żadnego zadłużenia np. w ZUS czy US.

Jak widać, rodzaj zatrudnienia nie stanowi większej przeszkody w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Przygotowując się do niego, warto jednak skorzystać z bezpłatnych usług ekspertów kredytowych, którzy pomogą znaleźć bank akceptujący daną formę umowy.

Zdjęcie główne: Max Vakhtbovych from Pexels