Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie w Gdańsku?

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie w Gdańsku?

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie w Gdańsku?

Polisa mieszkaniowa to produkt ubezpieczeniowy cieszący się wśród mieszkańców Gdańska bardzo dużą popularnością. W celu wybrania optymalnej oferty trzeba przede wszystkim określić własne preferencje oraz poznać kilka istotnych faktów o ubezpieczeniu mieszkania.

Polisa mieszkaniowa – podstawa to za mało!

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania w Gdańsku, warto pamiętać o tym, że polisa w formule podstawowej chroni jedynie mury i czasami elementy stałe nieruchomości, przy czym lista zdarzeń włączonych do umowy jest dość ograniczona. Agent ubezpieczeniowy Piotr Biszczanik prowadzący w Gdańsku biuro PZU przypomina, że aby uzyskać kompleksową ochronę, należy włączyć do polisy rozszerzenia odnoszące się do wyposażenia mieszkania oraz lokatorów. Chodzi tu o kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym, domowy assistance, przepięcie, zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych. Dodatki te w bardzo dużym stopniu wpływają na skuteczność ubezpieczenia mieszkania. Gdańsk to doskonały przykład miasta, gdzie szczegóły ofert można poznać w stacjonarnym biurze wybranego ubezpieczyciela.

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie w Gdańsku?
Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie w Gdańsku?

Polisa mieszkaniowa a sumy gwarantowane

Sumy gwarantowane to kolejny istotny czynnik decydujący o efektywności ubezpieczenia mieszkania. Jest lokalizacją, gdzie mieszkanie można ubezpieczyć na wiele sposobów. Wypada jednak przypomnieć, że jeśli chodzi o sumy gwarantowane wyznaczające górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela za szkodę, to ich wysokość powinna odpowiadać realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. W razie niedoubepieczenia lub nadubezpieczenia – czyli zaniżania lub zawyżania wspomnianej wartości – właściciel polisy ryzykuje finansowe straty.

Polisa mieszkaniowa – wyłączenia odpowiedzialności

Przed podpisaniem umowy trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi katalog zdarzeń nieobjętych umową. W takich przypadkach ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności za szkodę.