Co wpływa na wysokość marży kredytu?

Marża kredytu jest zyskiem jaki otrzymuje bank od udzielonego kredytu. Jest istotnym składnikiem oprocentowania każdej pożyczki.

Zdecydowana większość banków uzależnia oprocentowanie kredytów od stopy rynkowej (Libor, Wibor, Euribor) i marży. Banki nie mają wpływu na wysokość pierwszego czynnika, czyli stopy rynkowej. Mają jednak wpływ na wysokość marży, której wielkość ustalają według własnej polityki cenowej. I to właśnie wysokość marży wpływa na różnorodność ofert kredytowych.

Analizując oferty kredytowe należy zwrócić uwagę na wysokość proponowanej przez bank marży kredytu.

Co wpływa na wysokość marży kredytu

Co zatem wpływa na wysokość marży kredytu?

Cel kredytu - banki ustalają inne marże dla kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, inne dla kredytów konsolidacyjnych i pożyczek gotówkowych. Najniższe marże ustalane są dla kredytów mieszkaniowych. Wyższe marże są przy zaciąganiu kredytów z przeznaczeniem na konsolidację, czyli spłatę zobowiązań kredytowych. Pożyczki gotówkowe na dowolny cel także mają wyższą marżę od kredytów celowych.

Wkład własny - jego posiadanie wpływa na obniżenie marży. Z reguły jest tak, że im wyższy wkład własny, tym bank proponuje niższą marżę. Ma to związek z oceną ryzyka. Im mniejsze w ocenie banku ryzyko kredytowe, tym taniej możne on pożyczyć pieniądze.

Dochody i indywidualna sytuacja kredytobiorcy - niską marżę mogą zyskać klienci posiadający stałe dochody oraz osoby terminowo spłacające swoje wcześniejsze zobowiązania.

Dodatkowe produkty banku - marżę kredytu można obniżyć poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych produktów banku, na przykład: zakładając bankowość elektroniczną. Przystępując do programu oszczędzania także możemy wpłynąć na wysokość marży kredytu. Wzięcie karty kredytowej, czy założenie debetu w rachunku bieżącym to kolejne produkty bankowe wpływające na obniżenie marży.

Wiarygodność finansowa - posiadanie historii kredytowej pokazuje kredytodawcy, że dany klient dotrzymuje terminów spłat rat kredytów i że jest odpowiedzialny. W zależności od tego, do jakiej grupy ryzyka bank zakwalifikuje daną osobę, będzie jej przysługiwała wyższa lub niższa stawka marży.

Prowizja - niektóre banki oferują niższą wysokość marży, w zależności od tego, czy klient wybrał kredyt z prowizją, czy bez.

Co wpływa na wysokość marży kredytu

Decyzja o wyborze oferty kredytowej

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze danej oferty kredytowej należy zwrócić uwagę na wysokość marży, ponieważ to ona wpływa na oprocentowanie pożyczki. Marża jest zyskiem banku a więc kosztem kredytobiorcy. Jej wysokość określana jest w umowie kredytowej i nie zmienia się w całym okresie kredytowania.

Dlatego przed zawarciem umowy kredytowej skontaktuj się z naszym Doradcą Finansowym, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę. Nasi Doradcy wiedzą, co wpływa na wysokość marży, dlatego pomogą Ci się odpowiednio przygotować do zaciągnięcia kredytu. Dzięki nim otrzymasz pożyczkę z najniższym oprocentowaniem i najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.